ניתן להגיש בקשות העברה לשנה"ל תשפ"ד בין התאריכים 1.3.23-21.3.23
בקשות שיוגשו לפני או אחרי תאריך זה, לא יידונו בוועדה.
תשובות יינתנו במהלך חודש יוני 2023

מסמכים נדרשים:

 • תעודה אחרונה מבית הספר
 • העתק חיוב ארנונה התואם לכתובת המגורים (ועל שם ההורים)
 • ת.ז וספח עדכני של שני ההורים בו מופיעים שמות הילדים  (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  שימו לב-
 • הורים נשואים, המתגוררים באותה הכתובת –  לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות
 • הורים שאינם נשואים וחיים יחד- לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות
 • הורים שאינם חיים יחד וכתובת אחד ההורים מחוץ לטבעון והשני בטבעון- על כתובת הילדים במרשם האוכלוסין להופיע בטבעון, אחרת יש לרשום את הילדים למסגרת חינוכית דרך אתר המועצה, כתושבי חוץ.

תושבים חדשים 

(או ששינו את כתובתם בתוך טבעון בשנה האחרונה)

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  חלה חובה לשינוי כתובת במשרד הפנים לכתובת בקרית טבעון, כך שכתובתם של הילדים תהיה בקרית טבעון. (כפי שמפורט בהנחיות שבראש העמוד)
 • חוזה רכישה/שכירות (עמודים רלוונטים בלבד) מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת מגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).
 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם עוברים (תושבים חדשים בלבד) 
 • העתק חיוב ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות או "תצהיר למתעתד לגור בטבעון"
 • המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות ולא יוכלו להצטרף להגרלה לבתי הספר בהם היא מתקיימת.

טפסים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי


הורים גרושים/פרודים/אינם נשואים/חיים בנפרד
הורה יחידני
 • תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטינ/ה ממשרד הפנים - מילוי הטופס הינו חובה!
 • כתב הצהרה המופיע באתר - מילוי הטופס הינו חובה!


על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם

 שימו לב - 

 • בקשתכם תטופל עם צירוף כל המסמכים הנדרשים.
 • הבקשות ידונו במהלך חודש יוני.
 • הבקשה תידון בועדת העברות תוך התייחסות לפנייתכם האישית ובשילוב שיקולים מערכתיים של מערכת החינוך בקרית טבעון.
 • תשובה סופית תינתן עד לסוף חודש יולי.
 • במידה ואושרה ההעברה, מנהל/ת ביה"ס/גן הקולט יקיימו תהליך קליטה.
 • תשובה חיובית אינה מהווה הסכמת הרשות להסעות.

 


יש ברשותכם את כל המסמכים הנדרשים?
שלב א' - 

 1. מלאו טופס "ויתור סודיות לצורך מעבר בין מוסדות חינוך" >>>
 2. המבקשים לעבור לבית הספר "מיתרים" - מלאו את טופס הבקשה >>>
 3. המבקשים לעבור לבית הספר "שקד" - מלאו את טופס הבקשה >>

שלב ב' - 
מלאו את הטופס הבא - 

 

form_82