הנחה להורה לילד נכה

בן או בת, לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס, הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) התשע''ה-2010, או שהוא מגיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה ע''י המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה תעונק לו הנחה בשיעור של 33% לגבי 100 מ''ר משטח הדירה.

אישור נדרש:

  • אישור על קבלת גמלת נכות מהביטוח הלאומי

 

   למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן