• המועצה המקומית טבעון, פתחה את מרכז מיצוי זכויות, שמופעל על ידי מתנדבים תושבי המועצה.
  • המרכז נותן ייעוץ והכוונה בכל הקשור לזכויות של האזרחים מול מוסדות המדינה והוא מלווה על ידי עובדות סוציאליות  מהמחלקה לשירותים חברתיים.