1. בתקופת החורף בישראל עלולות להתרחש תופעות של מזג אוויר קיצוני בחלקים מסויימים של הארץ, בדומה לחורף של השנה שעברה. 
   
 2. מאפייני הנזק העלולים להתרחש עקב מזג אוויר קיצוני הם: ניתוקי חשמל ממושכים, חסימת צירי תנועה ראשיים, ניתוק ישובים, הצפות מים בשטחים מיושבים וחקלאיים, שיבושי תחבורה עד כדי השבתה ועוד. 
   
 3. כתוצאה ממאפייני הנזק העלולים להתרחש ומניסיון העבר יתכנו שיבושים שונים בחיי השגרה, הן של האוכלוסייה והן למשק. 
   
 4. היערכות מקדימה של כל גורמי ה"מרחב האזרחי" - בהם משרדי ממשלה, רשויות ייעודיות ורשויות מקומיות - תוך ריכוז מאמץ מושכל יסייעו בהתמודדות שתידרש עם הבעיות שתיווצרנה. 
   
 5. להלן הפעילויות שיש לבצע במסגרת ההיערכות: 
  • להיערך בהתאם ללקחים ותובנות מאירועי מזג אוויר חריגים שהתרחשו בשנים עברו. 
  • יצירת קשר עם גורמי משטרת ישראל, צה"ל ופקע"ר בנושא תכניות הסיוע המחוזיות.
  • הנחיית מחוזות משרדי הממשלה והרשויות הייעודיות על הצורך בהיערכותם לסייע לרשויות המקומיות עפ"י הצורך, כולל בסופי שבוע ו/או חגים. 
  •  להיערך בהתאם לתכניות קיימות עם דגש לאוכלוסיות מיוחדות. 
  • להיות מוכנים למתן מענה בהיקף כ"א חסר עקב היעדרויות. 
  • הערכות משרדי ממשלה ורשויות ייעודיות לאיוש מרכזי הפעלה מחוזיים על מנת לרכז צרכים וסיוע נדרש. 
    
 6. בהצלחה