ההרשמה לחטיבת הביניים והתיכון (כיתות ז' וכיתות י') תתקיים בין התאריכים:

18 בפברואר - 24 במרץ 2021 ותתבצע כאן באתר המועצה

 

בתהליך הרישום יהיה עליכם לצרף (סריקה או צילום):

1. תעודות זהות (כולל ספח מעודכן) של ההורים

2. תמונת פספורט של התלמיד/ה

3. תעודה ממחצית א'

4. טופס ויתור סודיות + אישור צילום (לנוכיותכם - הורידו אותו כאן, מלאו וסירקו למחשב)

בהצלחה