ויתור סודיות - מעבר בין בתי ספר / גנים

 

 

 

 

סטטוס הורים * שדה חובה
שלום רב,

 

פרטי התלמיד/ה (במקרה של קטין או חסוי יש לוודא שהחותם הינו האפוטרופוס החוקיים)

 

Browser not supported

 

Browser not supported