שימו לב - מבצע העיקורים לשנת 2023 הסתיים


  • במהלך חודשים מרץ ואפריל 2023 תקיים המועצה מבצע לעיקור וסירוס של חתולי רחוב.
  • המבצע כידוע, נועד להאט את התרבותם של חתולי הרחוב בדרך הומאנית, והוא נעשה מתקציב המועצה וללא סיוע של משרדי הממשלה.
  • כדי למנוע איסופם של חתולי הבית, מתבקשים בעליהם לענוד לצווארם קולר צבעוני בולט, ולהחזיקם בתחומי הבית בשעות היום.
  • עד לתאריך 14.3.2023 נאסף מתושבים מידע על מיקומם של ריכוזים של חתולים בלתי מעוקרים. הטופס נסגר.
  • בשאלות ניתן גם לפנות אל השירות הווטרינרי של המועצה בטלפון 04-9537171, או למוקד המועצה (106).

form_111