• מועצת קרית טבעון רואה בציבור התושבים עם צרכים מיוחדים שווי זכויות והם זכאים ליהנות מנגישות מלאה לנכסי ושרותי הארגון.
 • המועצה פועלת על פי חוק ובמטרה לסייע לבעלי מוגבלויות לשפר את איכות החיים ולאפשר את שילובם בחברה בדרך של כבוד, שוויון ועצמאות.
 • התאמות אלו נעשות בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ”ח – 1998) והתקנות על פיו.

דיווח על רמת ההנגשה של הרשות המקומית (מעודכן ליולי 2020)
מבני ציבור

 1. מבנים שהם בבעלות הרשות -  נגישים באופן מלא: 23
 2. מבנים שהם בבעלות הרשות - שאינם נגישים באופן מלא: 23
 3. מבנים שאינם בבעלות הרשות אך הרשות מספקת בהם שירותי ציבור - נגישים באופן מלא: 2
 4. מבנים שאינם בבעלות הרשות אך הרשות מספקת בהם שירותי ציבור - אינם נגישים באופן מלא: 1
 5. אחוז המבנים הנגישים: 51%
   

מקומות שאינם בניין

 1. מקומות שהם בבעלות הרשות - נגישים באופן מלא: 10
 2. מקומות שהם בבעלות הרשות - שאינם נגישים באופן מלא: 24
 3. מקומות שאינם בבעלות הרשות  - נגישים באופן מלא: 8
 4. מקומות שאינם בבעלות הרשות  - אינם נגישים באופן מלא: 13
 5. אחוז המקומות הנגישים: 31%
   

מוסדות חינוך

1. מוסדות חינוך שהרשות היא בעלת הנכס - נגישים באופן מלא:

 • בית ספר נרקיסים
 • בית ספר רימונים
 • בית ספר קרית עמל
 • בית ספר שקד
 • חטיבת הביניים אורט
 • תיכון אורט

2. מוסדות חינוך בהם הרשות היא בעלת הנכס  - שאינם נגישים באופן מלא: 1

 • בית ספר מיתרים

3. מוסדות חינוך שהרשות אינה בעלת הנכס   - נגישים באופן מלא: 0

4. מוסדות חינוך שהרשות אינה בעלת הנכס  - אינם נגישים באופן מלא: 0

5. אחוז מוסדות החינוך הנגישים: 86%

פירוט המבנים בטבלה- לחץ כאן!


אנטולי מדווינסקי
מנהל פרויקטים ורכז נגישות
04-9539216