מלגות לרוכשי הכשרה מקצועית או סטודנטים בני/ות קרית טבעון (תשפ"ב)

עמותת  "מעומק הלב" , רשת המתנ"סים באמצעות פרוייקט שיק בוטיק וקרן "תמי", שמחים להמשיך את מסורת חלוקת המלגות ללומדים בשנת הלימודים תשפ"ב
- מלגה על סך 3,000 ₪ תוענק לזכאים
- מלגה על סך 5,000 ₪ תוענק לזכאים , שימלאו 50 שעות התנדבות בקהילה. 
- פירוט ונוהל ביצוע – יועברו לידיעת הזוכים.

א . הקריטריונים של ועדת המלגות לקביעת  זכאות:     

 1.     הכשרה מקצועית  בקורסים המקנים עיסוק/מקצוע.   [נדרש אישור לימודים תקף].
 2.     לימודים לתואר אקדמי ראשון.   [נדרש אישור לימודים תקף, והצגת גליון ציונים – עדיפות ללומדי שנה ב'].
 3.     תושב הקריה לפחות 5 שנים, בעל אזרחות ישראלית. [נדרשים צילומי ת.ז והספח של המבקש והוריו]. 
 4.     עדיפות תינתן למועמדים עובדים המסייעים לעצמם במימון חלקי של הלימודים.  [יש לצרף תלושי שכר]. 
 5.     הוכחה לאזרחות טובה ופעילות תורמת לקהילה (יש לפרט פעילויות התנדבות בעבר).
 6.     נתונים כלכליים המצדיקים סיוע .  (רווקים - נדרשים תלושי משכורת גם על הכנסות הורי המבקש/ת. נשואים – תלושי משכורת גם של בן/בת הזוג). 
 7.     במידה ונפגעת עקב מצב הקורונה (חל"ת/פיטורים וכד' – נא לציין ולצרף אישורים המאמתים זאת).
 8.     ניתן לפנות לקבלת "מלגה מוגדלת" בכפוף להתחייבות נוספת בת 50 שעות לפעילות התנדבותית בקהילה. הסטודנטים ישובצו לפעילות ההתנדבותית תוך תיאום עם עו"ס קהילה והתנדבות בישוב.

ב . טפסי הרשמה / הגשת מסמכים / קביעת זוכים 

 1.    טופס הרשמה באתר המועצה- לקישור לחצו כאן!
 2.    שאלות ניתן להפנות במייל לכתובת: tivonlev@gmail.com
 3.    על המסמכים להגיע -  עד יום ו' 5/11/2021 שעה 12:00 [לא יתקבלו ולא ידונו בקשות אחרי מועד זה]. 
 4.    קביעת הזוכים במלגות  תהיה על פי  שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המלגות. הדיון יהיה על פי שקלול כלל הקריטריונים  שיוצגו על ידי מבקשי המלגות. 

ב ה צ ל ח ה,  איתן קלמר
יו"ר עמותת "מעומק הלב"