מקבלי גמלת הבטחת הכנסה

70% הנחה על כל שטח הנכס

התנאים הנדרשים:

מקבלי גמלת הבטחת הכנסה ובתנאי שהחל/ה לקבל את הגמלה לפני 1/1/2003
ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים ברציפות בזכאות לקבלת הקצבה.

המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת הזהות + ספח של הזכאי להנחה.
  • אישור ביטוח לאומי על קבלת הקצבה באופן רציף.
  • צילום חוזה שכירות – עבור דירה בשכירות.

    למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן