הנחה לנכה בעל דרגת אי כושר השתכרות של 75% ומעלה

נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127 (לו) לחוק הביטוח הלאומי,
אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור של 75% ומעלה - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 80%.

אישור נדרש:

  • אישור מהביטוח הלאומי על דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה וקבלת קצבת נכות בשיעור 100%

 

  למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן