עולה חדש / אזרח עולה

90% הנחה מ- 100 מ"ר

התנאים הנדרשים:

עולה זכאי להנחה של 12 חודשים מתוך 24 חודשים המתחילים מיום
רישומו כעולה במרשם התושבים.

המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת הזהות + ספח של הזכאי להנחה.
  • צילום תעודה עולה.
  • צילום חוזה שכירות – עבור דירה בשכירות.
  • אישור שלא קיבל הנחה ברשות אחרת בה שהה מאז עלייתו + תמצית רישום
    משרד הפנים.

   למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן