הנחה לפדויי שבי

הנחה 20% על כל שטח הנכס

התנאים הנדרשים:

זכאות לתשלום גמלה לפי חוק התשלומים לפדויי שבי, התשס"ה – 2005.

המסמכים הדרושים:

  • צילום תעודת זהות שרשומה בה כתובתו הנוכחית של הזכאי להנחה.
  • אישור ועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום.
  • צילום חוזה שכירות – עבור דירה בשכירות.

   למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן