הורים יקרים,

קבלת תלמידים שאינם תושבי קריית טבעון תעשה על בסיס מקום פנוי,
על בסיס פרמטרים המופיעים בחוברת ההרשמה הנמצאת באתר,
ועל בסיס שיקולי הרשות והמחויבות של מועצת קרית טבעון לתת קודם לכן מענה לתושביה.
זאת בכפוף לאישור של הרשות בה מתגורר התלמיד לאישור לימודי חוץ.
 

ההחלטה תימסר רק לאחר סיום תהליכי השיבוץ והערעורים ברשות במהלך חודשי הקיץ ולכל המאוחר ב-30/8/2021.
לפיכך, אנו ממליצים להירשם למוסד חינוכי ברשות בה מתגורר/ת התלמיד/ה על מנת להבטיח מקומו/ה לשנת הלימודים תשפ"ב.

שלב א'-

מילוי בקשה של תושב חוץ ללמוד בבית ספר ברשות 
מלאו את הטפסים הנדרשים, והגישו בקשה מקוונת כאן

תלמידים המבקשים להירשם לבי"ס שקד:
בנוסף להרשמה כאן באתר המועצה, עליכם לבצע הרשמה ישירות מול בית הספר.
לביצוע הרשמה מול בית הספר יש לפנות למזכירות בטל' 04-9931575

טפסים נדרשים:

אותם דרשו לטעון בתהליך ההרשמה המקוון

  1. המעוניינים להירשם למשלב מיתרים -  טופס רישום לבה"ס מיתרים

  2. הורים גרושים / פרודים / חיים בנפרד / אינם נשואים / יחידני.ת -  כתב הצהרה

  3. הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי

  4. צילום ת.ז וספח עדכני של שני ההורים

  5. אישור לימודי חוץ והתחייבות לתשלום אגרת חוץ מהרשות בה מתגורר הילד/ה

שלב ב'

לאחר דיון בבקשה:

  1. במידת האפשר יתקיים מפגש עם מנהל/ת בית הספר המבוקש ונבקש את אישורו הכתוב
  2. לאחר קבלת האישור יתכן ותדרשו להעביר לאגף החינוך טפסים נוספים

חשוב: על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדויקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם.


יש ברשותכם את כל הטפסים הנדרשים? קדימה, הרשמו כאן ⬇️


1
פרטי התלמיד/ה
2
פרטי ההורה/הורים
3
פרטי הבקשה
4
טפסים ואישורים

אנא סמן * שדה חובה

פרטי התלמיד/ה

מין * שדה חובה

האם יש צורך בהנגשה * שדה חובה

כתובת

פרטי ההורה / הורים

סטטוס הורי הילד/ה * שדה חובה

הורים פרודים/גרושים/חיים בנפרד

פרטי הבקשה

שימו לב - מידע לגבי ייחודיות בתי הספר ותהליך השיבוץ נמצאים כאן באתר המועצה.
תהליך הרישום אינו מחייב שיבוץ בהתאם.

עדיפות א' * שדה חובה

עדיפות ב' * שדה חובה

יש לסמן בית ספר שונה מזה שסומן בעדיפות א'

האם יש בידיך אישור ללימודי חוץ מהרשות בה את/ה מתגורר/ת

במידה ואין בידיך כעת אישור ללימודי חוץ, אנא קרא/י וסמנ/י שדה זה

 

טפסים

חובה להעלות טופס זה למעוניינים להירשם לבי"ס מיתרים

 

אישור והתחייבות * שדה חובה

הצהרת הורה * שדה חובה

Browser not supported