1
שאלון אישי למבקש/ת משרה במועצה המקומית קרית טבעון
2
השכלה וניסיון תעסוקתי
3
הצהרה

1. פרטים אישיים

היכן ראית את מודעת הדרושים/ות לראשונה? (חובה) שדה חובה

2. השכלה (בצרוף תעודות)

פרטים על השכלה גבוהה/ קורסים והשתלמויות/ בית ספר תיכון (חובה) שדה חובה
מקום לימודמספר שנות הלימוד מקצוע/מגמה תעודה/תואר

3. ניסיון תעסוקתי (חובה) שדה חובה
תקופת עבודה תפקיד מעביד קודם סיבת הפסקת העבודה

4. ידיעת שפות (חובה) שדה חובה
השפה דיבור מלא/חלקיקריאה מלא/חלקי כתיבה מלא/חלקי

5. האם יש קרובי/ות משפחה המועסקים/ות במועצה או מכהנים/ות כחברי/ות מועצה? (חובה) שדה חובה

קרובים עפ"י דני עיריות, לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ הם: בן /בת זוג, הורה,  בן, בת, ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה חותן חותנת, אחיין, אחיינית, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, סב או סבתא
קרובי/ות משפחה - פרט (חובה) שדה חובה
שם פרטי ומשפחההקרבה המחלקההתפקיד

6. הצהרה:

  1. הנני מצהיר/ה בזאת שהפרטים כפי שמסרתי בשאלון מלאים ונכונים.
  2. הנני מצהיר/ה בזאת שאוותר על סודיות רפואית, אם אשלח לבדיקה רפואית ע"י הרשות המקומית לצורך קבלה לעבודה.Browser not supported