תשלום בהוראת קבע בבנק:

תשלום חיובים שוטפים:
אופן תשלום זה הינו המומלץ והחסכוני ביותר לתשלומי המיסים. כל תשלום דו חודשי המשולם באמצעות הוראת קבע

מחולק לשניים, כשעל התשלום השני לא תחול תוספת מדד.
ההתחייבות לשלם באמצעות הוראת קבע אינה מונעת את הזכות לערער על החיובים, באם ימצא בכך צורך.

הוראת קבע תהיה תקפה כל עוד לא תבוטל.

תשלום יתרת חוב במסלול הוראת קבע: ניתן להסדיר תשלום חוב גם באמצעות חתימה על הרשאה לחיוב חשבון בנק.

- הנחיות למצטרף להוראת קבע:
א. נא מלא את הטופס המצ"ב והקפד על רישום פרטי הבנק בדייקנות .
ב. יש להחתים את הבנק ולשלוח אלינו בדואר או בפקס את הוראת הקבע חתומה.
טופס הוראת קבע