מפאת חוסר מקום החל מחודש יוני 2022 אנו לא מקבלים בקשות מתושבי חוץ ללימודים בקרית טבעון בכלל מוסדות החינוך.