• יש למלא את הטופס.
  • תשובות תתקבלנה בדואר רשום בלבד
  • לשאלות והבהרות ניתן לפנות בטלפון: 04-9537279
    או בפקס: 04-9537120 או ב
    דואר אלקטרוני: inspector2@kiryat-tivon.muni.il

למשלוח תשובה בדואר ישראל