• מספר חולים פעילים  – 14  (13 בתי אב)
  • מספר מבודדים ביישוב  – 118
  • מאושפזים  –  0
  • ציון רמזור  –  3.5  (ירוק)
  • מספר מצטבר של חולים  –  1,201
     
  • מספר מתחסנים:
  • מנה 1:   13,361   | 73%
  • מנה 2:   12,998   | 71%
  • מנה 3:   10,289   | 56%

מועצה מקומית קרית טבעון