ההרשמה לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ב- הסתיימה


הודעת השיבוץ באתר המועצה החל מיום ו' 25.6.2021 

ההודעה תופיע באתר המועצה עד ה 20.7


ערעורים

 • ניתן להגיש עד תאריך 1.7.2021 באופן מקוון באתר בלבד! 
 • תשובות לערעורים יתקבלו באתר עד 20 ביולי 2021

נתקלתם בבעיה?

מוזמנים לפנות אלינו במייל: ofra@kiryat-tivon.muni.il

ההרשמה המאוחרת לגני הילדים הסתיימה

תקופת הרישום 

06.4.2021 - 15.04.2021

חייבי רישום

כל ילד חייב ברישום


*שימו לב - ילדים ממשיכים הלומדים בגנים בשנת הלימודים תשפ"א חייבים ברישום לשנת הלימודים תשפ"ב


גן חובה - גילאי 5 
ילדים הנולדו בין התאריכים: 
1.1.2016-31.12.2016 
כ' בטבת התשע"ו - ב‘ בטבת התשע"ז

גן טרום חובה - גילאי 4
ילדים הנולדו בין התאריכים:
1.2017-31.12.2017 
ג' בטבת התשע"ז - י“ג בטבת התשע"ח

גן טרום טרום חובה - גילאי 3
ילדים הנולדו בין התאריכים:
1.1.2018-31.12.2018 
יד' בטבת התשע"ח - י"ג בטבת התשע"ט


*במעמד ההרשמה תתבקשו להשאיר פרטי כרטיסי אשראי כדי להתקדם בהרשמה. הכרטיס יחויב רק בחודש אוקטובר ע"פ תשלומי ההורים הקבועים.
*חובה לצרף תעודת זהות עדכנית כתנאי לביצוע הרישום

תושבים חדשים

אנא וודאו שברשותכם המסמכים הבאים סרוקים במחשב (אותם תידרשו לטעון למערכת הרישום המקוונת):

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים

 • עמודים רלוונטיים מחוזה רכישה / שכירות מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת מגורים בעיר, מועד צפוי כניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).

 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה עוברים התושבים (כולל ילדי טרום-טרום חובה, גיל 3).

שיבוץ לגני הילדים 

התלמידים ישובצו בועדה שתתקיים ברשות, המורכבת ממנהלת המחלקה לחינוך, מנהלת קדם יסודי ונציג/ת השירות הפסיכולוגי.

 • פרמטרים לשיבוץ:
 1. מגורי הילד עפ"י אזורי הרישום המקוריים והמוכרים ביישוב 
 2. שמירה על מרקם מאוזן - חברתי, הטרוגני ומגדרי 
 3. איזון בין שנתונים (הרשות תחליט בכל שנה לגבי חלוקת השנתונים בין הגנים)
 4. שיקולים חינוכיים פדגוגים
 • במידה ומספר הנרשמים החדשים לגן, עולה על מספר המקומות הפנויים, תתקיים ועדה ברשות שתשקול את השיבוץ עפי הפרמטרים הנ"ל. במידת הצורך תערך הגרלה בין המבקשים להירשם לגן, מאזורי הרישום המשויכים לגן
   
 • שיבוץ לגן שלא עפ"י אזור הרישום, אינו מבטיח שיבוץ עתידי לבית הספר הנמצא באזור הגן

הודעת שיבוץ 

תופיע במערכת החל מה -25.6.2021  ועד ה - 1.7.2021

ערעורים ובקשות העברה

ניתן להגיש עד תאריך 1.7.2021 באופן מקוון באתר בלבד! 
תשובות לערעורים יתקבלו באתר עד 20 ביולי 2021

נתקלתם בבעיה?

מוזמנים לפנות אלינו במייל 

עופרה קרקליס
מזכירת המחלקה
04-9539208