כל הפרטים על הרישום לגני הילדים לשנת תשפ"ג:

תקופת הרישום 

30.01.2022 - 9.01.2022
ז' בשבט תשפ"ב - כ"ח בשבט תשפ"ב

הודעת שיבוץ 
הודעת שיבוץ תופיע באתר המועצה 
מהתאריך- 1.6.22 ועד לתאריך- 20.6.22 

ערעורים 
ניתן להגיש מה- 1.6.22 ועד ה- 7.6.22 באתר המועצה 
תשובות לערעורים יופיעו באתר החל מתאריך- 21.6.22 

* שימו לב – השיבוץ שיופיע באתר החל מתאריך ה- 21.6.22 הינו השיבוץ הסופי של הילד / ה
 

חייבי רישום

כל ילד/ה חייב/ת ברישום.
*שימו לב - ילדים ממשיכים הלומדים בגנים בשנת הלימודים תשפ"ב חייבים ברישום לשנת הלימודים תשפ"ג


גן חובה - גילאי 5 
ילדים הנולדו בין התאריכים: 
1.1.2017-31.12.2017 
ג' בטבת התשע"ז - י“ג בטבת התשע"ח

גן טרום חובה - גילאי 4
ילדים הנולדו בין התאריכים:
1.2018-31.12.2018 
יד' בטבת התשע"ח - י"ג בטבת התשע"ט

גן טרום טרום חובה - גילאי 3
ילדים הנולדו בין התאריכים:
1.1.2019-31.12.2019 
כ"ד בטבת התשע"ט - ג' בטבת התש"פ


מסמכים נדרשים
אנא וודאו שברשותכם המסמכים הבאים סרוקים במחשב (אותם תידרשו לטעון למערכת הרישום המקוונת)

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני)
 • כרטיס אשראי - כדי להתקדם בהרשמה. הכרטיס יחויב רק בחודש אוקטובר 2022 ע"פ תשלומי ההורים הקבועים.פרטי כרטיסי אשראי*במעמד ההרשמה תתבקשו להשאיר 

הורים גרושים / פרודים / אינם נשואים

הורה יחידני/ת

תושבים חדשים

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני)

 • עמודים רלוונטיים מחוזה רכישה / שכירות מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת מגורים בעיר, מועד צפוי כניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).

 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה עוברים התושבים (כולל ילדי טרום-טרום חובה, גיל 3, שנתון 2019)


שיבוץ לגני הילדים 

התלמידים ישובצו בועדה שתתקיים ברשות, המורכבת ממנהלת המחלקה לחינוך, מנהלת קדם יסודי ונציג/ת השירות הפסיכולוגי.

 • פרמטרים לשיבוץ:
 1. מגורי הילד עפ"י אזורי הרישום המקוריים והמוכרים ביישוב  - לטבלה המפורטת לחצו כאן >>>
 2. שמירה על מרקם מאוזן - חברתי, הטרוגני ומגדרי 
 3. איזון בין שנתונים - הרשות תחליט בכל שנה לגבי חלוקת השנתונים בין הגנים כמפורט כאן >>>
 4. שיקולים חינוכיים פדגוגים
 • במידה ומספר הנרשמים החדשים לגן, עולה על מספר המקומות הפנויים, תתקיים ועדה ברשות שתשקול את השיבוץ עפי הפרמטרים הנ"ל. במידת הצורך תערך הגרלה בין המבקשים להירשם לגן, מאזורי הרישום המשויכים לגן
   
 • שיבוץ לגן שלא עפ"י אזור הרישום, אינו מבטיח שיבוץ עתידי לבית הספר הנמצא באזור הגן

 

 


נתקלתם בבעיה?

מוזמנים לפנות אלינו במייל 

עופרה קרקליס
מזכירת המחלקה
04-9539208

ורוניקה ניב
מנהלת מדור גני ילדים
04-9539283

 

רישום לגני הילדים בקרית טבעון_תשפג.pdf