תהליך הרישום לכיתה א'

 • היכרות עם בתיה"ס באמצעות מפגשים מקוונים/פיזיים
 • הכרת נהלי הרישום והשיבוץ המופיעים בחוברת הרישום
 • מילוי טופס הרשמה מקוון בתקופת הרישום בלבד
 • העלאת כלל הטפסים הנדרשים כמפורט בתהליך ההרשמה המקוונת

1. זכאי רישום

חובת הרישום חלה על ילדים הגרים בתחום שיפוטה של קרית טבעון, ונולדו בין התאריכים:
31.12.2016 – 1.1.2016  
כ' בטבת תשע"ו – ב' בטבת תשע"ז

>> הורים המתלבטים לגבי השארה בגן שנה נוספת חייבים לבצע רישום לכיתה א' . ניתן במקביל לפנות באמצעות הגננת להתייעצות עם השרות הפסיכולוגי.

2. תקופת הרישום

9.1.2022-30.1.2022    
ז' בשבט תשפ"ב - כ"ח בשבט תשפ"ב

3. כיצד נרשמים

 • ההרשמה מתבצעת כאן באתר המועצה
 • תושבים חדשים  יכולים להרשם באופן מקוון כאן
 • הרשמה מאוחרת ניתן לבצע דרך מחלקת החינוך, ע"י פנייה במייל לכתובת [email protected] 

 >> הנרשמים בהרשמה מאוחרת (לאחר ה 30.1.22) ישובצו בהתאם לאפשרויות וללא התחייבות הרשות  לקליטתם על בסיס הפרמטרים המקובלים לשיבוץ.
 

4. מסמכים דרושים

תושבים ותיקים

 • תעודת זהות של שני ההורים וספח בו מופיעים שמות הילדים
 • במידה וכתובת מגוריכם שונה מזו הכתובה במשרד הפנים, יש לציין זאת בהרשמה המקוונת, ולצרף את המסמכים הנדרשים

 תושבים חדשים

 • תעודת זהות של שני ההורים וספח בו מופיעים שמות הילדים
 • חוזה רכש / שכירות מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים:  כתובת עתידית למגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות. 
 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם עוברים
 • בקשות ידונו רק בצירוף המסמכים הנ"ל. בלעדיהם לא יתאפשר שיבוץ

 הורים גרושים/פרודים/אינם נשואים

 הורה יחידני/ת

 • ת.ז וספח עדכני בו מופיעים שמות הילד/ים
 • כתב הצהרה המופיע באתר
 • תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטין ממשרד הפנים


>> על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם

הודעת השיבוץ וערעורים

1. הודעת שיבוץ -

תופיע כאן באתר המועצה ב- 1.6.2022

2. ערעורים -

ניתן להגיש מה- 1.6.22 ועד ה- 7.6.22 באתר המועצה 
תשובות לערעורים יופיעו באתר החל מתאריך- 21.6.22 

* שימו לב – השיבוץ שיופיע באתר החל מתאריך ה- 21.6.22 הינו השיבוץ הסופי של הילד / ה

3. יצירת קשר -

בתי הספר יצרו קשר עם התלמידים ששובצו אליהם לקראת תהליך ה"מעברים" מהגן לביה"ס, במהלך חודש יולי.

פרטים נוספים על בתי הספר, בחירה מבוקרת ותהליך השיבוץ  - תמצאו ב חוברת הרישום 

 

נתקלתם בבעיה?

מוזמנים לפנות אלינו במייל 

עופרה קרקליס
מזכירת המחלקה
04-9539208