לרווחת התושבים ולטובת המבקרים במרכז "ענפים",
המועצה תחל בשבוע הבא בביצוע עבודות להרחבת  מספר החניות במקום.
העבודות יחלו ביום שני 01.06.2020
בין השעות 08:00- 17:00
וימשכו כשלושה חודשים.
במהלך תקופה זו, בשל העבודות,
מומלץ להשתמש בחניה החלופית ברחוב רמז.
שילוט הכוונה יוצב במקום.
תודה על שיתוף הפעולה
מועצה מקומית קרית טבעון