מועדון הסורופטימיסט בקרית טבעון מחלק מלגות לימודים לסטודנטיות

הקריטריונים להגשת מועמדות:

  1. סטודנטיות תושבות קרית טבעון הלומדות משנה ב' ומעלה, במוסד על- תיכוני/אקדמאי מוכר.
  2. בעלת הישגים של ממוצע טוב ומעלה בשנה"ל האחרונה. (יש לצרף גיליון ציונים אחרון ואישור לימודים).
  3. מצב כלכלי: יש לצרף נתונים על הכנסות ההורים, בן הזוג והמגישה.
  4. נא לצרף צילום תעודת זהות.
  5. יש להגיש קורות חיים והנמקות לבקשת המלגה בצירוף נתונים עדכניים ואישורים לגבי הסעיפים לעיל, כמפורט בטופס.

טופס בקשה דיגיטלי יש למלא באתר מועצה - לקישור לחץ כאן!

המועד האחרון להגשת הבקשה (בצירוף כל האישורים המבוקשים) - יום ג' 30.11.2021 [לא יתקבלו ולא ידונו בקשות אחרי מועד זה] 

לשאלות והבהרות ניתן לפנות ל:
דבורה קפלן  053-6205616
או לז'נין שנפ 054-7457580

בכבוד רב,
ועדת המלגות, מועדון הסורופטימיסט קרית טבעון