1/2.12.2021, יום רביעי וחמישי משרדי המועצה יהיו סגורים 

לא תהיה קבלת קהל ולא יהיה מענה טלפוני במשרדי המועצה

במקרים דחופים יש לפנות למוקד המועצה בטלפון: 04-9539239
מועצה מקומית קרית טבעון