עמותת "מעומק הלב"

מזמינה את הציבור לאסיפה הכללית שנתית של העמותה


 יום ראשון 12/6/2022 | 18:00| אולם הישיבות של המועצה

סדר היום:
א. בחירת יו"ר האסיפה
ב. הצגת ואישור דו"ח מילולי על פעילות העמותה בשנת 2021 – סקירת יו"ר.
ג. הצגת ואישור הדוח הכספי לשנת 2021 – 
ד. דיווח ואישור דוח ועדת ביקורת של העמותה והמלצותיה – מר דני ילון.
ה. אישור מינוי יו"ר העמותה לשנת 2022/2023.
ו. אישור מינוי רו"ח העמותה לשנת 2022/2023. 
ז. אישור מינוי יועץ משפטי לעמותה לשנת 2022/2023.
ח. בחירת חברי ועד מנהל לשנת 2022/2023.
ט. בחירת חברי ועדת ביקורת לשנת 2022/2023.
    
*המעוניינים להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר העמותה מתבקשים לשלוח קורות חיים והנמקה להתאמה לתפקיד למייל העמותה – tivonlev@gmail.com עד לתאריך 8/6.
*המעוניין להגיש מועמדות לחברות בוועד המנהל של העמותה,
מתבקש למלא טופס בקשה שניתן להורידו מאתר המועצה ולשלוח למייל העמותה עד לתאריך 8/6.
*לחבר עמותה יכול להתקבל כל תושב טבעון מגיל 18 ומעלה
המעוניין להיות שותף בקידום העמותה.
*דמי חבר שנתיים לעמותה בסך 10 ₪ יגבו בכניסה לאסיפה.
*מתנדבים ותושבי הקריה מוזמנים.

                בברכה, 
                  איתן קלמר 
                      יו"ר עמותת "מעומק הלב"
    
 

טופס רישום חברות בעמותת מעומק הלב לשנת 2022-2023 (1).pdf