סטודנטים וסטודנטיות,

לפרטים, מילוי שאלון והגשת מועמדות למלגת לימודים מטעם עומק הלב - קרן תמ"י 

ללחוץ כאן