אנו מחדדים את הנחיות ההתגוננות >>> 
שימו לב! בהישמע אזעקת אמת, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף

  • למיקומנו יש זמן של כ-1 דקה עד להגעה למרחב מוגן, יש להתפנות למקלט ציבורי אך ורק אם ניתן להגיע אליו בתוך פרק זמן זה. במידה ולא, יש להתגונן בתוך הבית, ב''מרחב הכי מוגן שיש''
  • שהייה במרחב מוגן למשך כ- 10 דקות
  •  לרשימת המקלטים הציבוריים
  • מומלץ להוריד את האפליקציה של פיקוד העורף
  • מידע נוסף בנושא התגוננות נמצא באתר פיקוד העורף