בכל המחלקות במועצה ניתן לקבל מענה באמצעות הטלפון ו/או בדואר אלקטרוני.
בהתאם להנחיות משרדי הממשלה – אין קבלת קהל פרונטלית.

ניתן להתקשר  בכל נושא ועניין למחלקות השונות 

טלפון המוקד – 04-9539239

וואטסאפ:   052-9597801