מטרות האגף

  • אגף התפעול הוקם במטרה לאחד ולרכז את כל פעילות התפעול של הרשות המקומית, ולשפר את מתן השרות לתושב. 
     
  • מתן שרות לתושב ושמירה על סביבת מגורים יפה נעימה נקייה ונטולת מפגעים.  
     
  • אחריות על כלל מחלקות התפעול, בקרה על ביצוע המשימות. 

אגף התפעול אחראי על פעילות המחלקות הבאות

  • אחזקה ומחסנים, גינון, תברואה ורישוי עסקים