25% הנחה לאזרח ותיק ללא מבחן הכנסה
 

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 25% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו בתנאי שהוא מקבל על פי חוק הביטוח אחת מקצבאות אלה: קיצבת זקנה, קיצבת שארים, קיצבת תלויים או קיצבת נכות בשל פגיעה בעבודה.

 

על ההנחות לאזרח ותיק יחולו הוראות אלה:

  • אזרח ותיק הזכאי ליותר מהנחה אחת, יהנה מהנחה אחת בלבד בסכום הגבוה ביותר.
  • ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד, בה הוא מתגורר.
  • ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד.
  • ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק.
  • אם האזרח הוותיק מתגורר עם משפחתו, תינתן ההנחה לפי השטח היחסי בלבד בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה.

 

אישור נדרש:

  • אישור מביטוח לאומי על קבלת קיצבה.
  • צילום תעודת זהות שרשומה בה כתובתו הנוכחית של הזכאי להנחה.
  • צילום חוזה שכירות – עבור דירה בשכירות.

 

למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן