באמצעות האינטרנט:

מהיר וקל! לתשלום באמצעות האינטרנט - לחץ כאן

 אפשרויות תשלום:
א. תשלום מראש לכל השנה:
לא יאוחר מיום 31 בינואר של אותה שנה, ובכך להימנע מתשלום הפרשי הצמדה. המשלם מראש אינו פטור

מתוספות מס שיחולו במשך שנת המס, אם יכולו כאלה.

ב. תשלום תקופתי:
שישה תשלומים דו חודשיים. המועד לתשלום הנקבע בהודעת התשלום הדו חודשי הינו בחודשים: ינואר, מרץ, מאי,

יולי, ספטמבר, נובמבר. החיוב צמוד למדד.