בקשה לאישור לטאבו

הנפקת אישור המועצה לטאבו מותנת בתשלום חובות שוטפים
במזומן / אשראי בלבד ותשלום אגרה בגין הנפקת האישור.

מסמכים נדרשים:

  • צילום חוזר מכר / תצהירים / נסח טאבו / צו ירושה.

   למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן