רשיון עסק/היתר זמני

אנו מבקשים להוציא רישיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968, בהתאם לנתונים אלו.

סיבת הבקשה (חובה) שדה חובה

פרטי העסק

האם קיימת נגישות לבעלי מוגבלויות (חובה) שדה חובה

מקום כללי (חובה) שדה חובה

פרטי בעלי העסק

פרטי העסק הקודם במבנה

כתובת למשלוח דואר (חובה) שדה חובה

נספחים מצורפים

Browser not supported