ההרשמה לכיתות ב' ומעלה תתקיים בתאריכים 24.03-10.04
מסמכים נדרשים:

 • תעודה אחרונה מבית הספר
 • העתק חיוב ארנונה התואם לכתובת המגורים (ועל שם ההורים)
 • ת.ז וספח עדכני של שני ההורים בו מופיעים שמות הילדים  (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  שימו לב:
 • הורים נשואים, המתגוררים באותה הכתובת - לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות
 • הורים שאינם נשואים וחיים יחד- לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות
 • הורים שאינם חיים יחד וכתובת אחד ההורים מחוץ לטבעון והשני בטבעון- על כתובת הילדים במרשם האוכלוסין להופיע בטבעון, אחרת יש לרשום את הילדים למסגרת חינוכית דרך אתר המועצה, כתושבי חוץ.

תושבים חדשים (או ששינו את כתובתם בתוך טבעון בשנה האחרונה):

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  חלה חובה לשינוי כתובת במשרד הפנים לכתובת בקרית טבעון, כך שכתובתם של הילדים תהיה בקרית טבעון. (כפי שמפורט בהנחיות שבראש העמוד)
 • חוזה רכישה/ שכירות בו מצוינים: כתובת מגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות.
 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם עוברים (תושבים חדשים בלבד).
 • העתק חיוב ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות או "תצהיר למתעתד לגור בטבעון"
 • המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות ולא יוכלו להצטרף להגרלה לבתי הספר בהם היא מתקיימת.

טפסים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי
הורים גרושים/פרודים/אינם נשואים/חיים בנפרד

הורה יחידני
 • תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטינ/ה ממשרד הפנים - מילוי הטופס הינו חובה!
 •  כתב הצהרה המופיע באתר - מילוי הטופס הינו חובה!

על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם

שימו לב:

 • בקשתכם תטופל עם צירוף כל המסמכים הנדרשים
 • הבקשות יידונו במהלך חודש מאי במסגרת וועדת העברות.
 • הרכב הועדה: מנהלת מחלקת חינוך, מנהלת תחום בתי ספר, מנהלת תחום פרט. במידת הצורך תיוועץ הוועדה עם השירות הפסיכולוגי או גורמי מקצוע אחרים במחלקת החינוך (כגון קב"ס)
 • הבקשה תידון בוועדת העברות תוך התייחסות לפנייתכם האישית ובשילוב שיקולים מערכתיים של מערכת החינוך בקרית טבעון
 • הועדה תשקול פנייה אישית והזמנת ההורים לשיחה על מנת לשקול את בקשתם בכובד ראש ולהבין את סיבתה.
 • במידה ואושרה ההעברה, מנהל/ת ביה"ס/גן הקולט יקיימו תהליך קליטה
 • תשובות יינתנו עד סוף חודש יולי.
 • תשובה חיובית להעברה בין מוסדות חינוך אינה מהווה הסכמת הרשות להסעות

יש ברשותכם את כל המסמכים הנדרשים?

שלב א'

1. מלאו טופס "ויתור סודיות לצורך מעבר בין מוסדות חינוך" >>>

2. המבקשים לעבור לבית הספר "מיתרים" - מלאו את טופס הבקשה >>>

3. המבקשים לעבור לבית הספר "שקד" - מלאו את טופס הבקשה >>

שלב ב'

יש למלא את הטופס הבא:

 

תם הזמן למילוי טופס זה.