אנשים בעלי תג חניה לנכה יכולים לפנות לרשות המקומית בבקשה להקצות עבורם אזור חניה בלעדי לרכבם בסמוך לביתם.
למי שנמצא זכאי לכך, הרשות המקומית תקצה מקום חניה אחד המתאים לצרכיו קרוב לביתו ככל הניתן, ולא יותר מ-200 מטר מהבית. אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה במרחק זה, היא רשאית להקצות ולסמן את החניה עד 400 מטר מהבית.

מי זכאי לחניה:
עיוור או אדם, אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר לגביו בכתב אחת מאלה:

 1. שדרגת נכותו מגיעה ל-90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.

 2. שהוא מוגבל בהליכה הזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.

 3. שהוא נכה, הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

  במקרים מיוחדים, מי שנקבעה לו פחות מ-90% נכות עשוי להיות זכאי, בהתאם להחלטת הרשות המקומית.
  נכים מתחת לגיל 3 או מעל גיל 67 בעלי תג נכה ללא אחוזי נכות, חייבים להמציא לרשות המקומית חוות דעת רופא מומחה, בה תצוין בעייתם הרפואית המעידה על מוגבלותם בניידות.
  הזכאות אינה תקפה לנכה שיש ברשותו חניה פרטית.

תהליך מימוש הזכות:

 1. יש להגיש בקשה בכתב על גבי הטופס - לחץ כאן לקישור לטופס  - לוועדת התמרור המקומית במינהל ההנדסי, בצירוף המסמכים הרלוונטיים (יש להדפיס את הטופס ולמלא).

 2. במקרה שבעל תג חניה לנכה שנקבעו לו פחות מ-90% נכות הגיש את הבקשה, ועדה של הרשות המקומית תדון בבקשתו ותקבע אם הנסיבות מצדיקות את הקצאת מקום החניה עבורו, בהתחשב בחומרת נכותו ובמידת ההשפעה שיש לנכות על ניידותו.

 3. התמרור יוצב יחד עם מספר הרכב על ידי הרשות המקומית ועל חשבונה.