היחידה למניעת התעללות והזנחה של אזרחים ותיקים

  • התעללות והזנחה הן התנהגויות בלתי מקובלות מבחינה חברתית ומבחינה מוסרית ובמצבים מסוימים נחשבות לעבירה פלילית.
  • התעללות בזקנים והזנחתם היא בעיה חברתית מורכבת היכולה לבוא לידי ביטוי בפגיעה פיזית, נפשית, כלכלית, מינית, רוחנית ובהפרת זכויות.
  • היחידה למניעת התעללות והזנחה של אזרחים ותיקים הוקמה כיחידה ייעודית במחלקה לשירותים חברתיים ומטרתה התמודדות אפקטיבית עם התופעה, בניית מערך שירותים וכן מתן פתרונות בתחום הרווחה, מערכת המשפט ואכיפת החוק במטרה לסייע לאזרחים הוותיקים הנתונים בסיכון.


במקרים רלוונטיים ניתן לפנות לרכזת היחידה עו"ס עירית שלו
​​​​​​​טלפון 04-9539219
מייל [email protected]