תחומי אחריות המחלקה: 

1. ביצוע תשלומים ובקרתם
2. תקצוב ואישור החשבונות
3. ניהול פרויקטים
4. ניהול המלוות
5. טיפול בערבויות
6. הפקת דו"חות מצב בנקים,ועריכת התאמות בנק
7. תזרים מזומנים
8. מערך בקרה של רישומי הגבייה
9. הכנת דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים
10. הכנת התקציב השנתי 

שירלי גולן
מנהלת מחלקת הנה"ח
04-9539228
פאני נגלר
מנה"ח התאמות בנק
04-9539227
עינב מלכה
הנה"ח ספקים
04-9539229
מאור בן הרוש
תקציבאי פרוייקטים
04-9539230