מובילה ומתאמת את הפעולות הנדרשות לבנייה ולביסוס התשתית היישובית להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול.

כפיפות מקצועית: גורמי המקצוע ב"רשות לביטחון קהילתי", המשרד לקידום ביטחון קהילתי.
 

תחומי אחריות:

 • מיפוי ואיסוף נתונים ויצירת תמונת מצב עדכנית על תחושת הביטחון של התושבים ועל תמונת הפשיעה, האלימות וצריכת הסמים והאלכוהול ברשות המקומית.
 • תכנון והפעלת תכנית עבודה שנתית המכוונת למניעת תופעות אלימות (על כל צורותיה), עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול, בשת"פ עם כל אגפי ומחלקות הרשות המקומית, מסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות.
 • ריכוז ידע מקצועי רלוונטי בנושאים: אלימות סמים, אלכוהול והתמכרויות, תוך מעקב בקרה ופיקוח אחר תכנית העבודה ברשות.
 • העלאת המודעות היישובית והקהילתית ובניית מסוגלות קהילתית ורתימת הקהילה להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול. זאת, תוך עידוד מנהיגות, גיוס והכשרה של מתנדבים ופעילים, ופיתוח של מגוון ערוצים להשתתפות תושבים במאמץ למניעה, לתמיכה בקורבנות ובאוכלוסיות בתהליכי שיקום בקהילה.
 •  קידום השותפויות והתיאום בין כלל הגורמים והארגונים העוסקים בתחום.
 • ניהול בעלי תפקיד ספציפיים אשר יהוו ערוץ ישיר ליישום תכנית העבודה במסגרות השונות ברשות המקומית, בהתאם לתכנית העבודה.
 • סיוע למנהל אגף הביטחון ברשות המקומית בגיבוש ותיאום תכנית העבודה השנתית והחודשית של המערך האכיפתי (בהיבט של מניעת אלימות סמים ואלכוהול), וכן לבעלי עניין ברשות המקומית ובתחנות המשטרה אשר הרשות המקומית באחריותן, תוך מעקב וליווי של מערך האכיפה ברשות המקומית
 • הובלה, תפעול ותכלול של המערך הטכנולוגי ביישוב הכולל גיבוש הדרישה המבצעית מול המשטרה הנוגעת למיקום המצלמות בשטח ותיאום מול גורמי הרשות הרלוונטיים וגורמי חוץ כולל החברה הטכנולוגית שנבחרה להקמת מערכים טכנולוגים ברשות, ותחזוקתם.
 • ביסוס השותפות עם נקודת המשטרה היישובית בבניית תכניות עבודה המכוונות ליעדים משותפים, קידום שותפויות בין המשטרה לבין הגורמים הרלוונטיים בקהילה וברשות המקומית וכינוס ועדות אכיפה.
 • ביצוע פעולות הפעלת מערך הסברה ושיווק התכניות, בשותפות עם אנשי המקצוע בתחום ברשות במקומית ובהתאם להנחיות דוברות הרשות הלאומית לביטחון קהילתי
 • כינוס וריכוז הוועדה המקומית למיגור אלימות ברשות והוועדה המקומית למאבק בסמים.
 •  הקמה וריכוז הפעולה של וועדות נוספות וצוותי פעולה, בהתאם לצרכים המשתנים ביישוב. השתתפות בוועדות ובפורומים יישוביים הרלוונטיים לתחומי הפעילות של הרשות.
 • סיוע להנהגת הרשות המקומית בכינוס מנגנוני תגובה לאירועים קיצוניים המתרחשים ביישוב, בתחומי האלימות והשימוש בסמים ובאלכוהול, תוך איסוף מידע על סמך דיווחים מהשטח ומגורמי האכיפה.