כיצד יודעים שמתרחשת רעידת אדמה?

בעת רעידת אדמה חשים שהרצפה רועדת, חלונות משקשקים במסילותיהם, חפצים ורהיטים מתחילים לזוז בצורה משונה, המנורות בתקרה מתנודדות והרעידות מקשות על היציבות והתנועה. יש תחושה כאילו עומדים על ספינה המתנדנדת על גלי הים.

ניתן לרכוש מכשירים המתריעים מספר שניות לפני שחשים ברעידה - פרק זמן המספיק לתפיסת מחסה.

התנהגות נכונה בעת התרחשות רעידת אדמה:

בעת שהייה בתוך מבנה:
אם אתם נמצאים בתוך מבנה וחשים שהאדמה רועדת תחת רגליכם, עברו במהירות למקום בטוח, על פי סדר העדיפויות שלהלן:

1. שטח פתוח – אם ניתן לצאת מהמבנה מייד (בתוך שניות ספורות) – צאו החוצה לשטח פתוח. (נכון בעיקר אם אתם שוהים בבית צמוד קרקע/בדירת קרקע או במבנה שניתן לצאת ממנו החוצה בתוך שניות ספורות).

2. מרחב מוגן (ממ"ד) או חדר מדרגות - במקרה שלא ניתן לצאת החוצה מיידית (בתוך שניות ספורות) – היכנסו במהירות לממ"ד שבדירתכם. אם אין בדירתכם ממ"ד - עברו לחדר המדרגות ושבו שם עד סיום הרעידה. (נכון בעיקר אם אתם שוהים בבניין רב-קומות או בכל מבנה שלא ניתן לצאת ממנו בתוך שניות ספורות).

3. תחת שולחן כבד או בפינה פנימית של החדר - אם אין ביכולתכם לצאת החוצה מייד או לעבור במהירות אל ממ"ד /חדר מדרגות – תפסו מחסה תחת שולחן כבד או בפינת חדר פנימית.

הנחיות נוספות בעת שהייה בתוך כל סוגי המבנים (לאחר שהגעתם למקום בטוח על פי ההנחיות שלמעלה):
• התרחקו מקירות חיצוניים, מחלונות וממדפים, מספריות או מכל רהיט העלול ליפול.
• גוננו על עצמכם באופן הבא: כרעו על ברכיכם, היצמדו לרצפה והגנו בידיכם על הראש ועל הפנים.
• אם אתם בכסא גלגלים - נעלו אותו והגנו על ראשכם.
• אין להשתמש במעלית בזמן הרעידה ולאחריה - אתם עלולים להיתקע בתוכה.

בעת שהייה בחוץ:

• אם הרעידה מתרחשת בעת שאתם מחוץ לבניין - הישארו בשטח הפתוח והתרחקו ככל האפשר ממבנים. שטח פתוח - הכי בטוח!
• היזהרו מחפצים נופלים כדוגמת אבני חיפוי קירות, מדחסי מזגנים, שברי זגוגיות וחוטי חשמל קרועים.
• אין להיכנס לבניינים, לדירות, או לחדרי מדרגות.
• יש להשתדל להתרחק מבניינים, מעצים, מעמודים גבוהים ומכבלי-חשמל.
• יש להשתדל להיצמד לקרקע ולגונן על הראש בעזרת הידיים.

התנהגות נכונה לאחר רעידת אדמה:

• אין להדליק אש או מתג חשמל מכל סוג, (כולל שימוש בטלפון סלולארי), מחשש לפיצוץ עקב דליפת גז.
• יש לצאת מהמבנה ולשהות בשטח פתוח הרחק מבניינים.
• לפני עזיבת המבנה, יש לנתק את ברז אספקת גז הבישול ואת מפסק החשמל הראשי לדירה. נוסף לכך מומלץ לסגור גם את ברז הגז הראשי של הבניין כולו. חידוש אספקת הגז/החשמל למבנה ייעשה רק ע"י טכנאי מוסמך ולאחר שיימצא כי מערכת הגז והברזים של כלל הצרכנים בבניין תקינים וסגורים.
• אין להיכנס למבנים שניזוקו ללא אישור מהנדס מבנים.(למעט לצרכי חילוץ והצלה).
• יש להאזין לרדיו (למשל לרדיו שבמכונית) לקבלת מידע והנחיות.

לכודים תחת הריסות:

• אם בסביבה הקרובה אליכם ישנם בני אדם הלכודים תחת הריסות, הפעילו שיקול דעת והשתמשו באמצעים ביתיים להרמת חפצים כבדים כמו מגבה של מכונית (ג'ק) או מוט ברזל, הגישו עזרה ראשונה במידת האפשר.
• אם אתם לכודים מתחת להריסות נסו לחלץ את עצמכם. כסו את דרכי הנשימה בבגד להגנה מפני אבק והימנעו מלהתיש את עצמכם בצעקות. הקישו על צנרת או קירות בכדי לאפשר למחלצים לאתר את מיקומכם. אין להדליק אש!

רעידות משנה:

היו מוכנים לרעידות נוספות (Aftershocks) – רעידות אלה מופיעות דקות, ימים או חודשים אחרי הרעידה ועלולות למוטט מבנים שנחלשו ברעידה הראשונה.

הנחיות להתנהגות נכונה אחרי רעידת אדמה

היו מוכנים לרעידות משנה, הן עלולות למוטט מבנים שנחלשו ברעידה הראשונה.

- לפני עזיבת המבנה יש להקפיד לנתק את החשמל ואת הגז ולקחת רדיו טרנזיסטור למקרה שתושמענה הוראות / הנחיות ברדיו. בשטח הפתוח יש להתרחק ממבנים, מעצים, מעמודים וכו'.

פינוי

- יש להתפנות לשטח נקי ממבנים וממכשולים.
- אם אין באזור הקרוב שטח פנוי ממבנים, יש לרכז את האוכלוסייה בקרבת המבנה.
- יש לבצע ביקורת נוכחות ובקרת נזקים.
- יש לשלוח צוות סורקים לשטח הפינוי לבדיקת ציר התנועה אליו.
- יש להשאיר בקרבת המבנה נציג אשר יוכל ליצור תמונת מצב לכוחות ההצלה.
- יש לפנות את כל התושבים בצורה מסודרת מהבניין, לשטח פתוח.
- פצועים קל, יתפנו יחד עם כל עובדי המבנה.
- פצועים קשה ולכודים, יטופלו על ידי כוחות ההצלה, בסיוע עובדי המבנה.
- טרם עזיבת המבנה, יש לסגור את ברזי הגז, המים והחשמל.
- יש לקחת ציוד עזרה ראשונה, מים לשתייה, מזון, כרוז יד ואמצעי קשר.
- יש להיזהר מחוטי חשמל קרועים ולהתרחק ממבנים הרוסים או מסוכנים.

אתרי אינטרנט בנושא רעידות אדמה:

פיקוד העורף - www.idf.il/oref
וועדת היגוי לרעידות אדמה - www.eqred.gov.il
מרכז ההסברה –www.education.gov.il/hasbara
המכון הגיאופיסי לישראל –www.gii.co.il
הסוכנות הפדרלית האמריקאית לניהול מצבי חירום –www.fema.gov