חתולי רחוב והנחיות להאכלתם

מבוסס על הנחיות המשרד להגנת הסביבה
 • מטרתן של ההנחיות היא לשלב את טובתם של כל הצדדים במארג היחסים העדין הזה: החתולים, המאכילים, השכנים והסביבה, תוך הקפדה מלאה על הוראות החוקים.
 • על כל הצדדים להקפיד על ההנחיות ולגלות רגישות כלפי החתולים.
 • כאשר מקפידים על האכלה מסודרת ובתנאים נאותים, בשילוב עם מניעת התרבות יתר של אוכלוסיית החתולים, ניתן להגיע לאיזונים אורבניים נכונים.
האכלת חתולי רחוב תעשה בכפוף להנחיות הבאות:
1. יש להאכיל את החתולים בשטח שאינו מסכן את החתולים ואינו מהווה מטרד לתושבים.
2. יש להאכיל את חתולי הרחוב במזון יבש ואיכותי, בזמנים ומקומות קבועים, בכמות הנדרשת לכל ארוחה ולא מעבר לכך. יש להקפיד לאסוף את שאריות המזון ואת כלי האוכל בגמר ההאכלה, ולדאוג שהמקום יישאר נקי.
3. יש לדאוג למי שתייה נקיים וטריים כל הזמן.
4. יש לשמור על תנאי סניטציה נאותים, לשמור על סביבה נקיה מפסולת ועל פחי אשפה סגורים.
5. כחלק מהאכלה אחראית, על המאכיל לדאוג ככל שניתן לבריאותם של החתולים המואכלים ולגלות ערנות למצבם הרפואי.

 


נוהל טיפול בחתולים משוטטים

 
 1. המועצה המקומית קרית טבעון, תחל בנוהל ניסיוני לטיפול בחתולי רחוב משוטטים. הנוהל ייבחן מעת לעת, בהתאם לניסיון הנצבר. סרטון קצר על טיפול בחתול רחוב- לחץ כאן
 2. ככלל, שירות הטיפול בחתולי רחוב, מיועד עבור חתולי רחוב בלתי מואכלים וחתולים בקבוצות האכלה גדולות בשטחים ציבוריים ואינו מיועד לחתולי חצר ולחתולים פרטיים.
 3. פניות תושבים בדבר חתולי רחוב הזקוקים לטיפול רפואי יועברו למוקד המועצה, וירשמו בצירוף פרטי הפונה המלאים.
 4. פקח השירות הווטרינרי יקבע עם הפונה מפגש לשם לכידת החתול.
 5. בעת הלכידה, יחתים הפקח את הפונה על טופס המאשר כי הפונה מאבד כל זכות בעלות או אחרת בקשר עם החתול.
 6. בכפוף לקיום מקור תקציבי זמין, החתול יועבר לאחת המרפאות הנמצאות בהסכם עם המועצה לעניין זה.
 7. במרפאה יוענק לחתול טיפול חירום במסגרת שהוגדרה מראש עם המרפאה, ובהתאם לשיקול הדעת של הרופא/ה במרפאה.
 8. ככלל, המיזם מיועד להעניק טיפולים בסיסיים בלבד. על כל טיפול נוסף, יוחלט בין הרופא/ה המטפל/ת לווטרינר המועצה.
 9. לא יטופלו חתולים שהחל טיפול בהם על ידי כל גורם אחר, פרטי, או ציבורי (עמותות). לדוגמא – תושב שהחליט לקחת חתול לטיפול רפואי, יהיה אחראי לחתול ולסיום הטיפול עד סופו.
 10. המרפאה אינה יכולה למסור מידע לגבי מצבו של החתול, אלא לווטרינר המועצה בלבד – נא לא לפנות אל המרפאות.
 11. השירות הווטרינרי פונה אל כלל ציבור התושבים, ואל מאכילי החתולים בפרט – עשו שימוש מושכל בשירות החדש והניסיוני! חריגות, לחצים וניסיונות בניגוד לנוהל, עלולים להביא לקריסת המיזם כולו, המבוסס על תקציב מוגבל ועל יושרם של הפונים.

מועצה מקומית קרית טבעון