טופס בקשה להנפקת תעודה בדבר היעדר חובות

 
פרטי הנכס:

   
(כולל קומה ודירה)

 
 
סיבת הבקשה (חובה) שדה חובה
 
פרטי המוכר:

 

 
פרטי הקונה:

 
פרטי המבקש:

 
 
 
 

Browser not supported