פנייה למהנדסת המועצה תעשה רק לאחר שבוצעה פניה מקדימה למחלקה הרלוונטית ולא ניתן מענה

נושא הפגישה * שדה חובה
ציין אל מי מצוות המחלקה פנית בעבר בנוגע לנדון * שדה חובה