פנייה למהנדסת המועצה תעשה רק לאחר שבוצעה פניה מקדימה למחלקה הרלוונטית ולא ניתן מענה

נושא הפגישה
נושא הפגישה (חובה) שדה חובה
ציין אל מי מצוות המחלקה פנית בעבר בנוגע לנדון
ציין אל מי מצוות המחלקה פנית בעבר בנוגע לנדון (חובה) שדה חובה