תושב יקר, בקשתך לרישיון כריתה תועבר לפקיד היערות במועצה

 
יש להוסיף תמונות של כל פריט המיועד לכריתה / העתקה
 
פרטי מגיש הבקשה:

 

 
 
 


השטח לגביו מוגשת הבקשה:
 

הסיבה שבשלה מוגשת הבקשה להוצאת רישיון כריתה / העתקה: * שדה חובה
 
האילנות המוגנים/ העצים הבוגרים המבוקשים לכרות / להעתיק:
 

כריתה / העתקה

 

כריתה / העתקה

כריתה / העתקה

 

כריתה / העתקה
 
 
במידה ויש עצים נוספים , נא לפרט.
 
פירוט המסמכים המצורפים לבקשה:
 
 
 
 
לבנייה או לפיתוח
לגבי סכנה בריאותית
בהאם לבקשה
 
 
 

פרטי ממלא הטופס:

Browser not supported