מידע לציבור בנושא כריתות עצים

פקודת היערות קובעת כי כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן עפ"י חוק. העץ מוגן גם בקרקע הציבורית וגם בקרקע הפרטית.
עץ בוגר מוגדר כעץ בגובה 130 ס"מ שקוטרו הוא לפחות 10 ס"מ.
כל כריתה או העתקה של אילן מוגן  הינה עבירה פלילית וטעונה ברישיון מפקיד היערות האזורי.
התושבים מתבקשים לא לכרות עצים ללא אישור ותיאום מול משרד החקלאות ועפ"י ההוראות הבאות:

 

תושבים המעוניינים לכרות עצים נדרשים למלא טופס בקשה לרישיון כריתה / העתקה. הטפסים נמצאים באתר משרד החקלאות בקישור כאן נפתח בחלון חדש.
לאחר מילוי הטפסים יש לשלוח אותם, בצירוף אישור בעלות (נסח טאבו) מידע לעץ-תמונות העץ (לפחות 2 תמונות ברורות לכל עץ), למח' גנים ונוף ברשות המקומית קרית טבעון למייל [email protected]

 

לאחר שהתקבלה חתימה של הגורם מקצועי ברשות, יש להמשיך את הטיפול מול פקיד יערות משרד חקלאות, בכתובת המייל [email protected]
הגשת בקשה לכריתה כרוכה בתשלום אגרה בסך 48.50 ₪ (נכון לשנת 2019) שניתן לשלם באופן מקוון באתר משרד החקלאות בקישור כאן נפתח בחלון חדש, ובמקרים מסוימים ייתכן תשלום היטל בגין ערך חלופי לעץ.
במידה והתקבל רישיון כריתה, יש לפעול לפיו ולהציגו לבקשת פקח עירוני במידה ונדרש לכך.
תושב הרואה פעולה שיש לה משמעות של כריתת עץ – חיתוך גזע מרכזי, בלי הותרת ענפים עיקריים, פעולה היכולה לגרום למות עץ כמו ריסוס, הרעלה חיתוך שרשים, בניה בתחום צמרת העץ, עקירה, חייב לדווח על כך למוקד העירוני 106 קרית טבעון.
 
תושבים המעוניינים לערער על בקשות הכריתה יעשו זאת במהלך 14 ימים מהפרסום באתר.
הגשת השגה על החלטה לגבי רישיון כריתההעתקה תעשה מול פקיד היערות באתר משרד החקלאות בקישור כאן נפתח חלון חדש.
 
לנוחיותך קובץ להורדה טופס בקשה לרישיון כריתה / העתקה לפי פקודת היערות (קובץ word) שניתן להוריד מהאתר שלנו.