חיסונים

 • על פי החוק כל בעל כלב חייב להחזיק ברישיון להחזקת הכלב . (לפירוט אגרות ו/או קנסות - לחץ כאן!)
 • התנאים למתן הרישיון הם: חיסון כלבת בתוקף, קיומו של שבב אלקטרוני לזיהוי הכלב ותשלום אגרה.
 • חיסוני כלבת בשירות הווטרינרי מתקיימים בשעות הקבלה - ראו כאן!
 • מספר שבועות לפני שפג תוקף הרישיון להחזקת הכלב, יישלח לבעלי הכלב מסרון (SMS) בנושא.
 • כל חיסוני הכלבת הנעשים אצל וטרינרים פרטיים, מדווחים באופן מקוון אל השירות הווטרינרי באופן סדיר, מועברת אלינו האגרה ששילמתם והמרפאה הפרטית יכולה להדפיס רשיון ו/או לשלוח אותו במייל אל בעל הכלב.

נשיכות

קיבלתי נשיכה:

 • במקרה נשיכה על ידי כלב או חתול, על הננשך לשטוף את מקום הנשיכה היטב במים וסבון, לחטא בחומר חיטוי ולפנות לטיפול רפואי.
 • חיוני שהננשך ידע כמה שיותר פרטים על הכלב הנושך ובעליו. (זה יכול מאוד לסייע בהגנה על בריאותו של הננשך עצמו).
 • לאחר הטיפול הרפואי, על הננשך להגיע אל מחלקת הנשיכות במשרד הבריאות בחיפה (בניין הטיל, קומה 18 טל' – 04-8632985) שם הוא ייבדק על ידי רופא אשר יחליט על המשך הטיפול בו, ויוציא "הודעה על נשיכה".
 • הכלב הנושך יועבר לתחנת תצפית כלבת, או יוכנס ל"הסגר בית" לשם תצפית במידה והכלב והבעלים יעמדו בתנאים הקבועים בחוק.
 • אם הכלב סיים את תקופת התצפית ולא הראה סימני מחלה או מת, יכול הנשוך להיות בטוח כי לא הודבק בכלבת.

הכלב שלי נשך:

 • על פי החוק, על בעליו של הכלב הנושך חלה חובה להודיע לווטרינר הרשותי על הנשיכה ולקחת את כלבו לכלבייה לתצפית כלבת, תוך 24 שעות מהנשיכה.
 • החל מינואר 2021 יכול בעל הכלב להגיש אל הווטרינר הרשותי, בקשה ל"הסגר בית". את הבקשה יש להגיש במשרדי השירות הווטרינרי של המועצה בתאום מראש בלבד. (רח' חנה סנש 2  טל': 04-9537171)
 • לא בכל מקרה ניתן לאשר הסגר בית, והדבר תלוי במצבו החיסוני של הכלב, קיום רשיון, שוטטויות קודמות, ומידת שיתוף הפעולה של הבעלים.
 • באזורינו יש שתי כלביות לתצפית כלבת: במושב ניר יפה, ובנוף הגליל.
 • מטרת התצפית לכלבת היא לראות כי הכלב לא מראה סימני כלבת, ולשמור אותו במקום מוגן וללא סיכוי לברוח או להיפגע, ובכך ניתן לקבל מידע חיוני לשם שמירה על בריאותו וחייו של הנשוך.
 • בעליו של כלב נושך עלול לקבל גם קנסות (2000 ₪ ויותר) במידה ויתברר כי בעת הנשיכה הכלב הוחזק ללא רישיון בתוקף וללא חיסון כלבת על פי החוק.
 • הימנעות מהכנסת הכלב לתצפית כלבת עלולה לגרור גם היא קנס נוסף של עד 4000 ₪.

כלבים משוטטים

 • על פי החוק אין לשחרר כלב בשטח הציבורי כלל.
 • בשל ריבוי הכלבים המוחזקים בטבעון, משקיעה המועצה מאמץ גדול באכיפת חוק זה.
 • כלב הנושא שבב, מאותר ובעליו צפויים לקבל קנס מנהלי הקבוע בחוק.
 • על פי החלטת וטרינר המועצה, חלק מן הכלבים מועברים אל הכלבייה, ובנוסף לקנס כנ"ל, ישלמו בעלי הכלב גם את הוצאות הלכידה וההובלה.

המטרה:

שמירה על בריאות הציבור ובטחונו, תוך שימת דגש על מניעת כלבת כיעד מרכזי, על ידי הרחקת כלבים משוטטים וכלבים ללא בעלים מן השטח הציבורי.

חוקים רלוונטיים:

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002 <- לחץ כאן!
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ה-2005 <- לחץ כאן!
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), תשסה-2004

זמן ומרחב:

האכיפה תתבצע בכל מרחב המועצה המקומית קריית טבעון, ובכל שעות היממה, על פני כל ימות השבוע - כל זאת בהתאם למשאבים, ובכללם כלי רכב וכוח אדם.

השיטה:         

 • פקח השירות הווטרינרי, יאסוף מן השטח הציבורי כל כלב שיימצא כי יצא מתחומי חצריו והוא אינו מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו באמצעות רצועה, (להלן כלב משוטט). הכלבים יילקחו על ידי הפקח אל כלביית המועצה.
 • הפקח יכול, על פי הערכת מצב שיבצע, ו/או בהתייעצות עם ווטרינר המועצה, להחזיר כלב לבית בעליו, או להעביר כלב ישירות אל בעליו, אך בכל מקרה, ייעשה מאמץ שהכלב לא יישאר בשטח ציבורי ללא השגחה.
 • בין השיקולים שעל הפקח לקחת בחשבון יהיו בין השאר: היכולת ללכוד את הכלב, שיקולים של זמן ומיקום, מידת העומס בכלבייה, רמת המסוכנות של הכלב להערכתו, מצב חיסוני של הכלב, לכידות וקנסות קודמים, ועוד.
 • כל כלב יעבור סריקה להימצאותו של שבב אלקטרוני, ובעליו יאותרו על פי הכתובת המופיעה במרכז הארצי לרישום כלבים.
 • במקרה של כלב שאינו ניתן ללכידה,  או קריאת שבב,  הפקח יעקוב אחר הכלב עד בית בעליו וינסה לזהות את הכלב בעזרת הבעלים. יש לציין כי על פי החוק על התושב להזדהות בפני הפקח לבקשתו.

קנס מנהלי:

 • בעליו של כלב משוטט, יקבלו קנס מנהלי על פי החוק ע"ס 500 ₪ ( כלב מסוכן 1500 ₪) אשר יישלח בדואר רשום או יימסר לבעלי הכלב ידנית. על בעלי הכלבים לדעת, כי על פי החוק, קנס שנשלח בדואר רשום ובעל הכלב נמנע מלקבלו, ייחשב כאילו נמסר והקנס יתחיל לצבור ריבית פיגורים כחוק.
 • בעליו של כלב שהובל לכלבייה ישלמו בגין הובלת הכלב לכלבייה, על פי הסכום הקבוע בחוק.
 • כלב שנמצא משוטט והרישיון לאחזקתו אינו בתוקף, לא ישוחרר מן הכלבייה אלא לאחר שיקבל חיסון כלבת ובעליו ישלמו את אגרת הרישיון והחיסון ויקבלו רישיון בר תוקף להחזקת הכלב.
 • לאחר שייבדק מצב חיסונו/רישומו של הכלב, תישקל נקיטת צעדים נוספים נגד בעל הכלב בהתאם להוראת החוק, לרבות הוצאת התראה ו/או הטלת קנסות נוספים, וזאת עפ"י שיקול דעת וטרינר הרשות ובהתאם לנסיבות, היסטורית עבירות קודמות לבעל הכלב, היסטורית הכלב וכו'.

  תרשים זרימה המציג את התהליך אינו מונגש
  תרשים זרימה- קנסות