חוסר הוודאות לגבי סוג הנשק בו ייעשה שימוש, יצר קריטריונים חדשים לבניית תפיסת ההתגוננות של העורף. כתוצאה מכך, מדיניות המיגון המהווה את עקרונות הפעולה להתגוננות שעל האוכלוסייה לנקוט בהתאם למצבי החירום השונים.

צפירה

פיקוד העורף אחראי על התקנה, אחזקה והפעלת מערך הצפירה הן בשעת חירום והן בשעת רגיעה (ימי זיכרון וכו').שטח מדינת ישראל חולק לאזורי צפירה, (פירוט אזורי הצפירה כרשום באתר פיקוד העורף).
הצפירה תופעל בעת הצורך ובהתאם לאיום, בכל הארץ או באזורי צפירה מוגדרים.
בכל השכונות בקרית טבעון מותקנים צופרים למתן מענה מיטבי לשמיעת הצפירה

מיגון פיזי

פיקוד העורף מנחה, בשעת חירום, לשהות במקום אשר יקנה מיגון מיטבי בפני השפעות של נשק קונבנציונאלי כגון: הדף ורסיסים ונשק לא קונבנציונאלי כגון: חומרי לחימה כימיים וביולוגיים. ישנם מספר סוגים של מקומות המיועדים לשהייה בשעת חירום קרי: מרחב מוגן דירתי, קומתי או מוסדי, מקלט,חדר עם שיפורי מיגון "קבע" וחדר עם שיפורי מיגון "חירום" – החדר האטום.

מקלטים

ברשות מועצת קרית טבעון, מקלטים ציבוריים הממוקמים בשטחים פתוחים, מתחת למבני ציבור או בבנייני מגורים.
המקלטים הציבוריים ברחבי הקריה, נועדו לתת מחסה בשעת חירום לתושבי קריה ולבאים בשעריה. המקלטים מהווים נדבך נוסף להגנת האוכלוסייה בנוסף לממ"דים, לממ"קים ולמקלטים בבתים הפרטיים המשותפים.

ככלל כל המקלטים הציבוריים, מפוזרים ברחבי המועצה - קרית טבעון, קרית עמל, קרית חרושת, אלרואי ועוד.