חזון מנהל כספי 

ערכי יסוד המנהל הכספי

 • ניהול כספי המועצה במקצועיות, נאמנות, הגינות ותוך מתן שרות יעיל 
 • עידוד מצוינות במתן השירות לתושב תוך שיפור מתמיד והעמקת איכות השירות בהסתמך על משוב ממקבלי השירות
 • התייעלות ומקצועיות בחלוקת המשאבים אשר תאפשר את ביצוע המדיניות וחזון הנהלת המועצה 
 • עמידה והקפדה על כל הנחיות ותקנות החוק בניהול כספי הרשות המקומית, לרבות בעניין חוק יסודות התקציב וחוק אחריות אישית
 • חיזוק הממשקים הממוחשבים עם מחלקות המועצה ועם תושבי היישוב
 • שמירה על איתנות כלכלית ומנהל כספי תקין 
 • שמירה ובקרה על עמידה ביעדי התקציב
 • הרחבת בסיס הכנסות המועצה וניצול יעיל ואפקטיבי של ההוצאות, במטרה לאפשר את הרחבת סל השירותים לתושב 

גביה

 • ריכוז וניהול גביית הכנסות המועצה
 • מקסום תהליכי גביה ושיפור הבקרה עליהם 
 • קידום תהליכי דיגיטציה, לרבות הטמעת אמצעי תשלום אלקטרוניים חדשנים, הגשת טפסים מקוונים וכד' 
 • מצוינות במתן שרות אישי לתושב תוך שימת דגש על קצור זמנים במתן מענה
 • להרשמה לקבלת שוברי ארנונה במייל- לחצו כאן!

הנהלת חשבונות

 • ניהול תהליך תכנון וביצוע התקציב, תוך התאמת תכניות העבודה של מחלקות המועצה לתקציב
 • התייעלות בניהול חשבונות הבנק תוך הקטנת עלויות המימון
 • שיפור התאמות כרטיסי חו"ז עם ספקים ושיפור תהליכי העבודה הדיגיטליים מול הספקים
 • מעבר לסביבת עבודה ירוקה

רכש וגיוס משאבים

 • טיפול ברכש עבור כל יחידות המועצה, תוך בניית תכנית רכש שנתית מקושרת תקציב.
 • עידוד רכש מעסקים מקומיים
 • חסכון כספי והתייעלות ברכש
 • התייעלות וקיצור זמני האספקה תוך שימת דגש על תהליכי רכש ממוחשב וסביבת עבודה ירוקה
 •  גידול מאזן ההכנסות של המועצה  הנובע מתקציבי גופים חיצוניים

שכר

 • התייעלות במתן שירותי שכר רשותי יעיל ושירותי לעובדי הארגון