המינהל ההנדסי הוא הגוף המטפל בתכנון הפיזי של היישוב ובמימוש תכניות הפיתוח הציבוריות

המינהל מורכב משתי מחלקות:
 

משרד מהנדסת המועצה

המשרד מונה את מהנדסת המועצה, רמ"ד בינוי ומוסדות ציבור ומנהל פרוקיטים. המשרד אחראי על:

 • תכנון אסטרטגי ארוך טווח, קידום תכניות פיתוח של מבני ציבור לרבות מוסדות חינוך, מועדונים שכונתיים ונוער, מבני תרבות לרווחת הקהילה ומתקנים הנדסיים.
   
 • פיתוח תשתיות עירוניות הכוללות כבישים וצמתים, מדרכות, תאורת רחובות, מערכת אספקת מים עירונית, מערכות לסילוק וטיפול במי שופכין ומערכות לתיעול ניקוז והסדרת מי נגר עילי.
   
 • המשרד מלווה את תכניות הפיתוח של הגנים הציבוריים והנוי ברחבי היישוב.
   

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 

הועדה מונה את מהנדסת הוועדה, מזכירת הוועדה, רכזת הרישוי ופקח הבנייה.

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אמונה על:

 • קידום ומעקב אחר תכניות בניין עיר (ביוזמת הרשות או ביזמות פרטית)
 • בדיקה ואישור בקשות להיתר בנייה
 • מעקב ופיקוח על הבנייה ברחבי היישוב

לאתר הועדה

GIS מערכת מידע גאוגרפית - קרית טבעון

אדריכלית אסנת ברנדס ברש
מהנדסת המועצה
04-9539210
חדווה פלג
מזכירת המחלקה
04-9539210
אורלי שושן
סגנית מהנדסת הוועדה המקומית
04-9539209
רינת ג'לדטי אבקסיס
מזכירה
04-9539209