המינהל ההנדסי הוא הגוף המטפל בתכנון הפיזי של היישוב ובמימוש תכניות הפיתוח הציבוריות
המינהל מורכב משתי מחלקות:

משרד מהנדסת המועצה

המשרד מונה את מהנדסת המועצה, רמ"ד בינוי ומוסדות ציבור ומנהל פרוקיטים. המשרד אחראי על:

 • תכנון אסטרטגי ארוך טווח, קידום תכניות פיתוח של מבני ציבור לרבות מוסדות חינוך, מועדונים שכונתיים ונוער, מבני תרבות לרווחת הקהילה ומתקנים הנדסיים.
 • פיתוח תשתיות עירוניות הכוללות כבישים וצמתים, מדרכות, תאורת רחובות, מערכת אספקת מים עירונית, מערכות לסילוק וטיפול במי שופכין ומערכות לתיעול ניקוז והסדרת מי נגר עילי.
 • המשרד מלווה את תכניות הפיתוח של הגנים הציבוריים והנוי ברחבי היישוב.
   

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

הוועדה המקומית קריית טבעון הינה ועדה מקומית עצמאית לפי סעיף 31א (ו) לחוק מליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה מונה 13 חברים, שבראשם יו"ר הוועדה שהינו ראש הרשות, מר עידו גרינבלום.

 • מליאת המועצה מאצילה את סמכותה לוועדת המשנה לתכנון ובניה. ועדה זו מונה 7 חברי מועצה ובראשם יו"ר הועדה או ממלאת מקומו, ד"ר נאוה סבר.
 • הגורם המקצועי בועדה היא מהנדסת המועצה המשמשת גם כמהנדסת הוועדה, אדר' אסנת ברנדס ברש והצוות המקצועי לוועדה.
 • לישיבות הועדה מוזמנים דרך קבע נציגי משרדי ממשלה וגופים חיצוניים נוספים המהווים דיעה מייעצת לוועדה לפי סעיף 18(ג) לחוק התכנון והבניה.
 • ועדת הרישוי מונה את ראש הרשות כיו"ר הוועדה או מ"מ ומהנדסת המועצה.
תפקידי הוועדה לתכנון ובניה
 • ליווי, מעקב והשתתפות בהכנת תכניות ארציות ואזוריות שיש להן השלכות על קרית טבעון.
 • ליווי, מעקב והשתתפות בהכנת תכניות הנגזרות מהתכנית הכוללנית המאושרת. מדיניות הפיתוח באה לידי מימוש בתכנית מתאר כוללנית, בתכניות בניין עיר סטטוטוריות, ובתכניות בינוי ומדיניות המהוות הכנת תכניות לפיתוח ושיפור מערכות דרכים.
 • הוועדה המקומית מעורבת בהכנת תכניות ברמה הארצית, המחוזית והיישובית.
 • הכנת תכנון סטטוטרי לפיתוח מגורים, מסחר, משרדים ושירותים נלווים. שיפור איכות המגורים ע"י הכנת תכניות לשכונות חדשות, הרחבת דירות קיימות ותכניות לפריסת מוסדות ציבוריים ושטחים פתוחים.
 • גיבוש מדיניות שימור, ויישומה.
 • אחריות על מערך הרישוי והפיקוח על הבניה ומערך האכיפה תוך שיתוף פעולה עם התובע של המועצה.

 

אדר' אסנת ברנדס ברש
מהנדסת המועצה והוועדה המקומית
04-9539210

אדריכלית יהל קסורלה
אדריכלית המועצה
04-9539210
חדוה פלג
מזכירת המהנדסת ומחלקת הנדסה
04-9539210
אורלי שושן
סגנית מהנדסת הוועדה לתכנון ובניה
04-9539209
 
רינת אבקסיס
מזכירה
04-9539209