• מחלקת משאבי אנוש אחראית לטיפול בצרכי המשאב האנושי במועצה. 
 • מטרותיה המרכזיות של המחלקה הינן מיצוי מרבי של משאבי האנוש במועצה לשיפור תפוקות והשגת מטרות המועצה, והעלאת תחושת ההשתייכות וההזדהות של העובד עם הארגון.
 • המחלקה תורמת להתאמת המשאב האנושי לצורכי המערכת, לטיפוח והעצמת העובדים. זאת, תוך מתן אפשרות למימוש הפוטנציאל האישי של העובדים ולמימוש זכויותיהם כעובדי הרשות, בצורה האופטימאלית.

 הפעילות  כוללת:

 • גיוס מיון וקליטה של עובדים.
 • ניהול מאגר קורות חיים.
 • ניהול תיקים אישיים של העובדים.
 • קידום ועדכון תנאי עבודה ושכר.
 • מימוש הסכמי שכר.
 • רציפות זכויות ומיצוי זכויות בעת פרישה.
 • התפטרות ופיטורי עובדים.
 • ניוד עובדים.
 • הדרכה והשתלמויות לשמירה ושיפור רמתם המקצועית של העובדים.

נציגי ציבור מקומי בוועדות בחינה לקבלת עובדים

אברי קדמי | גילה דינר | ישראל לשם | מיכה דוד