משפחות שכולות (חייל שנספה)

66% הנחה – עד 4 נפשות עד – 70 מ"ר.

                    5 נפשות ומעלה עד – 90 מ"ר

התנאים הנדרשים:

בן משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לפי חוק
משפחות חיילים שנספו במערכה.

המסמכים הדרושים:

  • צילום תעודת זהות + ספח של הזכאי להנחה.
  • אישור משרד הביטחון.
  • צילום חוזה שכירות – עבור דירה בשכירות

   למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן